Copyright 2024 - Custom text here

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư
Cập nhật 04/12/2023

Chào mừng bạn đến với nền tảng ứng dụng di động của nhóm phát triển AppCom.vn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các phần mềm ứng dụng (“Nền Tảng”), bao gồm các ứng dụng, trang web, được truy cập qua bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào liên kết với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nền Tảng được cung cấp và kiểm soát bởi AppCom.vn

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý thông tin cá nhân của người dùng và các cá nhân khác liên quan. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn không được sử dụng Nền Tảng.

 

An toàn dữ liệu

ứng dụng này không thu thập hay chia sẻ dữ liệu nào của người dùng. 

 

Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Nhà phát triển cho biết ứng dụng này không chia sẻ dữ liệu người dùng với công ty/tổ chức khác. 

 

Không thu thập dữ liệu nào

Nhà phát triển nói rằng ứng dụng này không thu thập dữ liệu người dùng

 

 Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển

Dữ liệu của bạn được chuyển qua một kết nối bảo mật

 

 Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu

Nhà phát triển cung cấp một phương thức để bạn yêu cầu xóa dữ liệu của mình

f m